ജല അതോറിറ്റി ബില്ലുകള്‍ ഇനി മൊബൈലില്‍

post


വയനാട്: ജല അതോറിറ്റി റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനം പൂര്‍ണമായും കടലാസ് രഹിതമാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അച്ചടിച്ച വെളളക്കര ബില്ലുകള്‍ക്ക്  പകരം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍  സന്ദേശമായി ബില്ല് ലഭിക്കും. ബില്‍ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍ ജല അതോറിറ്റിയുടെ വെബ് പോര്‍ട്ടലില്‍ (https.//epay.kwa.kerala.gov.in) eiBlon20 ലഭിക്കും. വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയും ഗൂഗിള്‍പേ, ഫോണ്‍ പേ തുടങ്ങിയ യു.പി.ഐ പ്ലാറ്റ് ഫോം വഴിയും ബില്ലുകള്‍ അടയ്ക്കാം. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ വെബ് പോര്‍ട്ടല്‍ സന്ദര്‍ശിച്ച് ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.