സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു

post

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ്, പ്രൊഫസർ ജോസെഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക സാഹിത്യ അവാർഡ്, വിദ്യാരംഗം കലാസാഹിത്യ അവാർഡ് എന്നിവയുടെ വിതരണം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിച്ചു. പെൻഷൻ പറ്റുന്ന അദ്ധ്യാപകരിൽ സൗജന്യ സേവനം നൽകാൻ താല്പര്യമുള്ള അധ്യാപകരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണനയിലുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ ബുദ്ധിയും അറിവും കഴിവും തുടർന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം ശിക്ഷക് സദനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഗതാഗത മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നവരാവണം അധ്യാപകരെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.