ജോബ് ഫെയര്‍ സ്പെക്ട്രം 2023: ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

post

സംസ്ഥാന വ്യാവസായിക പരിശീലന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ഗവ സ്വകാര്യ ഐ.ടി.ഐകളില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ട്രെയിനികളുടെ തൊഴില്‍ സാധ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ജില്ലാ ജോബ് ഫെയര്‍ സ്പെക്ട്രം 2023 സംഘടിപ്പിച്ചു. മലമ്പുഴ ഗവ ഐ.ടി.ഐയില്‍ നടന്ന പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ. ബിനുമോള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നുമായി ബഹുരാഷ്ട്ര പൊതു സ്വകാര്യമേഖലകളിലുള്ള 68 കമ്പനികള്‍ മേളയില്‍ പങ്കെടുത്തു. 1428 തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന മേളയില്‍ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും തൊഴില്‍ ലഭിച്ചു. പരിപാടിയില്‍ മലമ്പുഴ ഐ.ടി.ഐ ട്രെയിനികളായ അഖിലേന്ത്യ പരീക്ഷയില്‍ ടി.പി.ഇ.എസ് ട്രേഡില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച എസ്. നവീന്‍ കുമാര്‍, മൂന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ച ടി. സജിത്ത്, എസ്.എം.ഡബ്ല്യൂ ട്രേഡില്‍ രണ്ടാം റാങ്ക് ലഭിച്ച പി.കെ മിനി എന്നിവരെയും ഗവ ഐ.ടി.ഐ പെരുമാട്ടിയില്‍ നിന്ന് എം.എ.എം ട്രേഡില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ സെബിന്‍ തോമസിനെയും അധ്യാപകരെയും ആദരിച്ചു.