ജീവനം 2023 കാര്‍ഷികമേളക്ക് കൊല്ലങ്കോട് തുടക്കമായി

post

വിഷമുക്ത കാര്‍ഷികോത്പന്നങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക, പരമ്പരാഗത കൃഷിരീതികള്‍ തിരികെ കൊണ്ടുവരുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ നടപ്പാക്കുന്ന ഭാരതീയ പ്രകൃതി കൃഷി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്കിന്റെ ജീവനം 2023 കാര്‍ഷിക മേളക്ക് തുടക്കമായി. കൊല്ലങ്കോട് ഇ.എം.എസ്. യൂട്ടിലിറ്റി പാര്‍ക്കില്‍ നടക്കുന്ന മേള കെ. ബാബു എം.എല്‍.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മേളയില്‍ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കാര്‍ഷിക പ്രദര്‍ശനവും കലാ സാംസ്‌കാരിക പരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാര്‍ഷിക വികസന കര്‍ഷകക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ വിള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നെല്‍വിത്തുകള്‍, ചെറുധാന്യങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ പ്രദര്‍ശനം, ചിരട്ട, മുള എന്നിവയുടെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം കൂടാതെ ബ്ലോക്കിന് കീഴില്‍ വരുന്ന കൃഷിഭവനുകളുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാര്‍ഷിക ഉത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനവും വിപണനവുമുണ്ട്. കൊല്ലങ്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആര്‍. ചിന്നക്കുട്ടന്‍ അധ്യക്ഷനായി.