തിരികെ സ്‌കൂളിൽ: മലപ്പുറം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ നിർവഹിച്ചു

post

കുടുംബശ്രീ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ കാലത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നൂതന പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ഭൗതിക സഹായത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'തിരികെ സ്‌കൂളിൽ' ക്യാമ്പയിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലതല ഉദ്ഘാടനം കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. അബ്ദുറഹിമാൻ നിർവഹിച്ചു. പുതിയ കാലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്കാവണമെന്നും അതിനു വേണ്ടിയാണ് തിരികെ സ്‌കൂൾ എന്ന പദ്ധതിക്ക് സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബർ ഒന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ 10 വരെയുള്ള അവധി ദിവസങ്ങളിൽ സ്‌കൂളുകളിൽ വെച്ചാണ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നത്. സ്‌കൂൾ കാലഘട്ടത്തെ അനുസ്മരിക്കും വിധമാണ് കാമ്പയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകീട്ട് അവസാനിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിനിൽ ഹരിത പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുള്ള തോരണങ്ങളോടെയാകും പ്രവേശനോത്സവം സജ്ജമാക്കുക.

ഒരു ദിവസവും 50 മുതൽ 75 അയൽക്കൂട്ടങ്ങൾ വരെ ക്ലാസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. കുടുംബശ്രീ അയൽക്കൂട്ട സംവിധാനത്തെ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമാകാനും അയൽക്കൂട്ട അംഗങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയും ഒത്തൊരുമയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളെകുറിച്ചും അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക, സ്ത്രീപദവി ഉയർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ് ഫോം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ക്ലാസുകൾ നൽകുക. സംഘശക്തി അനുഭവപാഠങ്ങൾ പാഠം, അയൽക്കൂട്ടത്തിന്റെ സ്പന്ദനം കണക്കിലാണ്, സംഘഗാനം, ജീവിത ഭദ്രത ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം,ഉപജീവനം ആശയങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിശീലനമാണ് അംഗങ്ങൾക്ക് ക്ലാസുകളിൽ നൽകുക.

ചടങ്ങിൽ ഒഴൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജ്‌ന പാലേരി മാലിന്യമുക്ത പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി. ഒഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.യൂസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.