സൗജന്യ ലാപ്ടോപ് വിതരണം : മാർച്ച് 10 നകം അപേക്ഷിക്കണം

post

കേരള മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക് സൗജന്യ ലാപ്ടോപ് നൽകുന്നു. 2023-24 അധ്യയന വർഷത്തിൽ പൊതുപ്രവേശന പരീക്ഷയിലൂടെ വിവിധ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് മെറിറ്റിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ച കുട്ടികൾക്കാണ് ലാപ്ടോപ് നൽകുന്നത്. അപേക്ഷ മാർച്ച് 10 നകം നൽകണം. അപേക്ഷയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും ജില്ലാ ഓഫീസുകളിലും kmtwwfb.org യിലും ലഭിക്കും.