നയനപഥം: ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ

post

ആലപ്പുഴ: ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ സൗജന്യമായി തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നു. ദേശീയ അന്ധതാ നിവാരണ നിയന്തണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നയനപഥം എന്ന പേരിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നേത്രരോഗ വിഭാഗം കാഴ്ചപരിമിതരെ കണ്ടെത്തിയാണ് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നത്. ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിനായി ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കും.

ക്യാമ്പിൽ തിമിരം കണ്ടെത്തിയവർക്കുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ഒക്ടോബർ മുതൽ 514 തിമിര സർജറികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.